Πολλές φορές όταν πηγαίνουμε τον υπολογιστή μας στον τεχνικό, μπορεί να καταλήξει σε βλάβη λογισμικού ή λειτουργικό συστήματος όπου δεν μπορεί να επισκευαστεί ή δεν αξίζει ο χρόνος και το κόστος που θα χρειαστεί η επισκευή σε σχέση με επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και συνήθως windows. Ποια είναι όμως η σωστή ορολογία, format ή εγκατάσταση windows;