Πολλές φορές μπερδεύονται οι έννοιες σε συζητήσεις, όμως είναι πολύ εύκολο να ξεχωρίσουμε τα 2.

Με απλά ελληνικά Λειτουργικό Σύστημα(ΛΣ) είναι η συλλογή προγραμμάτων και κώδικα που είναι υπεύθυνο για να δώσει στον χρήστη ένα περιβάλλον χρήσης και είναι υπεύθυνα για την λειτουργία των υποσυστημάτων, πόρων υλικού, κλπ. Το περιβάλλον χρήσης μπορεί να είναι με χρήση γραφικών, ποντίκι, πληκτρολόγιο, κλπ. Θα μπορούσε όμως ένα ΛΣ να μην χρησιμοποιεί και τίποτα από τα παραπάνω, πρέπει να έχει όμως μια επαφή με το περιβάλλον και μια τυπική αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Τυπικά παραδείγματα γνωστών λειτουργικών συστημάτων είναι: DOS, Microsoft Windows, GNU/Linux, MacOS, FreeBSD, BSD, και άλλα.

Με την έννοια λογισμικό εννοούμε τυπικά τα προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω ενός λειτουργικού συστήματος και εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη. Παράδειγμα λογισμικών είναι: Σουίτες office, αριθμομηχανή, περιηγητές (browsers), προγράμματα σχεδίασης, πολυμέσων, εμπορικών διαχειρίσεων, κλπ.

Σημειώσεις:

α. Λειτουργικό Σύστημα χωρίς λογισμικά γίνεται, λογισμικό χωρίς λειτουργικό σύστημα δεν γίνεται.

β. Το Λειτουργικό σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως λογισμικό βάσει ορισμού (είναι φτιαγμένα από κώδικα προγραμματισμού), αλλά αποφεύγεται για λόγους παρεξήγησης.

γ. Το λειτουργικό σύστημα υπηρετεί το υλικό, το λογισμικό υπηρετεί τον χρήστη που έχει ανάγκη να ελέγξει το υλικό που εξυπηρετείται μέσα από το λειτουργικό σύστημα.